More In Mind - Vi gør det visuelt

It's a man's world

Kun en tredjedel af alle danske iværksættere er kvinder, også selvom antallet af iværksættere er boomet de sidste ti år, hvis man skal stole på tallene fra erhvervsstyrelsen.

undefined
Af Antropolog Marie Jakobsgård Ravn.

Men hvorfor er der flere mænd, der springer ud som iværksættere og hvad er det egentlig for dynamikker, der er forbundet med kønnene? Disse spørgsmål ser jeg nærmere på i dette blogindlæg, hvor jeg bringer samfundsmæssige perspektiver på kvinder og iværksætteri.

For at undersøge de sociale dynamikker, der medvirker at færre kvinder end mænd springer ud i iværksætterlivet, skal vi helt tilbage til stenalderen.

Stenalderens jæger/samler-samfund havde en arbejdsfordeling baseret på køn, således at mændene gik på jagt efter de store dyr og kvinder samlede afgrøder fra naturen og tog sig af de børn, der var afhængige af en voksen.

De samfundsmæssige idéer om kvinde- og mandearbejde stammer sandsynligvis fra stenalderens kønsmæssige opdeling af arbejde. Men vi kan ikke kun skyde skylden på stenalderen…

Sproget og hjernen
Det ligger også i vores sprog. Vi skaber mening gennem sproget, ved at sætte modsætningspar op overfor hinanden. 'Mand' og 'kvinde' er et sådant modsætningspar.

Den menneskelige hjerne har simpelthen udviklet modsætninger, for bedre at kunne organisere og forstå verden. Således forstår vi fænomener, ved at definere dem ud fra det, de ikke er.

Når kvinder og mænd bliver set som modsætninger, og arbejde historisk set er blevet opfattet som mændenes territorium, betyder det også at der er en tendens til at kvinder ikke bliver forbundet med arbejde i samme grad som mænd.

Det har den konsekvens at mænd og kvinder bliver forbundet med bestemte typer arbejde, der ofte foregår inden for kønsopdelte domæner. Faktisk har Danmark et af de mest kønsopdelte arbejdsmarkeder i verden.

Socialforskningsinstituttets rapport fra 2006 viste at mænd var overrepræsenteret i den private sektor med 80%, samt at mænd har størst sandsynlighed for at blive ledere, selv i kvindedominerede brancher.

Dette skyldes at mænd forventes, i højere grad end kvinder, at kunne håndtere lange arbejdsdage og skiftende arbejdstider på grund af forskellige forventninger til ansvar for familieliv.

De kønsrelaterede forventninger udmøntes således i forskellige arbejdsvilkår, arbejdsopgaver, stillinger og lønninger.

Ligestillingsministeriets rapport fra 2006 viste at forventningerne til de to køn fortsat var traditionelle, og at virksomhederne og de ansatte stadig ser kvinder og mænd i de jobs, hvor man er vant til at se dem.

Dette betyder at talent kommer til at blive forbundet med bestemte køn, og at kvinder og mænd derfor fordeler sig på arbejdsmarkedet efter køn og ikke efter evner.

Og hvorfor er der så flest mandlige iværksættere? Det er selvfølgelig svært at sige noget 100% sikkert om. Én forklaring kunne være at man kulturelt har en tendens til at være mentor for personer af eget køn.

Hvis der findes flest mandlige iværksættere er der derfor en sandsynlighed for at denne tendens bliver reproduceret, fordi de mandlige iværksættere bliver mentorer for andre mænd osv.

Det er da også tankevækkende at der fra 2001 til 2015 kun er sket en stigning i procentdelen af kvindelige iværksættere fra 31% til 34%.

Familielivet
Så er vi tilbage ved det med forventninger til familielivet. En anden forklaring kunne nemlig være rollerne imellem mænd og kvinder, hvor kvinder stadig forventes at tage sig af børnene. Dette giver nogle udfordringer for kvindelige iværksættere, der har usikre barselsvilkår.

undefined

Og hvad betyder det så, når man er kvinde i en branche domineret af mænd? Det betyder, blandt andet, at man bliver tvunget til at reflektere mere over sig selv og forstå sig selv.

Det at være tvunget til at reflektere over sin egen rolle i markedet, kan betyde at kvindelige iværksættere bliver mere velreflekterede og gode til at sætte ord på, hvem de er og hvad de kan. Det ser jeg, som en klar fordel.

Nu hvor jeg har arbejdet tæt sammen med to kvindelige iværksættere i to måneder (Stina & Maibrit hos More in Mind), har jeg fået øje på en anden fordel, ved at være iværksætter, som kvinde. Frihed. Det giver noget mere frihed at være iværksætter. Denne frihed giver en hel del fleksibilitet i forhold til at være sammen med familien.

Så på den måde kunne iværksætterlivet godt være fremtiden for kvinder, der vil have familieliv og karriere til at gå op i en højere enhed.

Skal vi kigge i krystalkuglen, er det væsentligt at arbejdende og innovative kvinder er vigtige for den erhvervsmæssige udvikling af Danmark.

Sociologisk forskning fastslår nemlig at der er en sammenhæng mellem et lands økonomiske udvikling og andelen af kvinder i arbejde. Så måske kommer kvindelige iværksættere til at spille en stor rolle i udviklingen af dansk erhvervsliv.

I de følgende blogindlæg kan I læse om dygtige og modige kvinder, der har taget springet ud i iværksætterlivet og efterfølgende har fået succes indenfor deres felt.


Kilder til inspiration:
Robyn Ryle: Questioning Gender - A sociological Exploration, 2015
Maria Cattell & Marjorie Schweizer: Women in Anthropology, 2006

 


Til tops

Til tops